Univerzitní síť a naše data

Z Wiki Katedry informatiky UPOL
Přejít na: navigace, hledání

Počítačová síť na PřF UP Olomouc je vybavena vzdáleným přístupem. Je tedy dobré tento přístup využívat a zároveň to je i jediný (efektivní) způsob, jak se dostat ke svým datům, která máte uložena na svém školním účtu. Nyní si popíšeme způsob, jak se připojit ke svému uživatelskému datovému prostoru, přičemž se budeme věnovat připojování pod OS Windows, GNU/Linux a OS X.

Dále je třeba vědět, kde jsou naše data vlastně uložena. V podstatě nám k připojení stačí znát tyto dvě adresy

  • storage-inf.inf.upol.cz
  • phoenix.inf.upol.cz


Pro přístup k serveru storage-inf.inf.upol.cz se používá univerzitní uživatelský účet v Active Directory. Na serveru storage-inf se nachází všechna uživatelská data uložená z Windows počítačů a serverů ve sdílené složce students, výukové materiály ve sdílené složce vyuka, instalační obrazy dostupného software ve sdílené složce software a nachází se zde také sdílená složka obhajoby pro odevzdávání studentských prací.

Pro přístup k serveru phoenix.inf.upol.cz se používá oddělený uživatelský účet, který není v Active Directory, a ke kterému je nutné nejdříve nechat vygenerovat heslo, viz Uživatelský účet. Na serveru phoenix se nachází uživatelská data uložená z linuxových počítačů a serverů a webové adresáře studentů.

Sdílené složky storage-inf.inf.upol.cz

Windows 10

Další možností, jak se dostat ke svým datům, je připojit se na server storage-inf.inf.upol.cz pomocí připojení sdílených složek jako síťové jednotky.

Před připojením síťové jednotky je nutné připojit se na fakultní VPN server. Využijte návodu pro připojení k fakultní VPN.

Níže uvedený návod je vytvořený pro české Windows 10.

Celý postup začíná v Počítač, kde v horní liště okna vybereme záložku Počítač možnost a Připojit síťovou jednotku.

Stor1.png


Vyskočí na nás okno, ve kterém zadáme písmeno, které chceme jednotce přiřadit (doporučuji volit od konce abecedy), do políčka Složka vložíme \\storage-inf.inf.upol.cz\vyuka a zaškrtneme Znovu připojit při přihlášení a Připojit pomocí jiných pověření a stiskneme Dokončit.

Stor2.png


Vyskočí na nás okno, ve kterém zadáme přihlašovací údaje pro připojení síťové jednotky. Vybereme možnost Použít jiný účet a zadáme univerzitní uživatelský účet. Zadáváme včetně domény prfad\! A zaškrtneme Zapamatovat pověření a stiskneme OK.

Stor3.png


Hotovo. Síťovou jednotku máme připojenou jako Umístění v síti v Počítač. Obdobným způsobem můžeme připojit i ostatní sdílené složky - students, software a obhajoby.

Windows 7

Další možností, jak se dostat ke svým datům, je připojit se na server storage-inf.inf.upol.cz pomocí připojení sdílených složek jako síťové jednotky.

Před připojením síťové jednotky je nutné připojit se na fakultní VPN server. Využijte návodu pro připojení k fakultní VPN.

Níže uvedený návod je vytvořený pro české Windows 7.

Celý postup začíná v Počítač, kde v horní liště okna vybereme možnost Připojit síťovou jednotku.

Sitovy-disk-Windows-1.png


Vyskočí na nás okno, ve kterém zadáme písmeno, které chceme jednotce přiřadit (doporučuji volit od konce abecedy), do políčka Složka vložíme \\storage-inf.inf.upol.cz\vyuka a zaškrtneme Znovu připojit při přihlášení a Připojit pomocí jiných pověření a stiskneme Dokončit.

Sitovy-disk-Windows-2.png


Vyskočí na nás okno, ve kterém zadáme přihlašovací údaje pro připojení síťové jednotky. Vybereme možnost Použít jiný účet a zadáme univerzitní uživatelský účet. Zadáváme včetně domény prfad\! A zaškrtneme Zapamatovat pověření a stiskneme OK.

Sitovy-disk-Windows-3.png


Hotovo. Síťovou jednotku máme připojenou jako Umístění v síti v Počítač. Obdobným způsobem můžeme připojit i ostatní sdílené složky - students, software a obhajoby.

Debian GNU/Linux 6

Návod budu ukazovat pod operačním systémem Debian 6.0.5 Squeeze, u ostatních linuxových distribucí by měl být postup velice podobný.

Před připojením síťové jednotky je nutné připojit se na fakultní VPN server. Využijte návodu pro připojení k fakultní VPN.


Vybereme možnost Místa - Připojit se k serveru...

Pripojit-k-serveru.png


Vyskočí nové okno, kde vybereme Typ služby: Sdílení Windows, Server: storage-inf.inf.upol.cz, Uživatelské jméno: login, Doménové jméno: prfad a Sdílení: students nebo vyuka nebo software nebo obhajoby.

Sdileni-windows-linux.png


V dalším kroku zadáme heslo pro přihlášení a jsme tam.

Na ploše se nám objeví zástupce tohoto připojení.

Pre konzolofily pridávam konzolový príkaz:


# mount -t cifs -o username=vanupe00,domain=prfad //storage-inf.inf.upol.cz/obhajoby /kam/to/chcete/na/disku/mit

OS X

Před připojením síťové jednotky je nutné připojit se na fakultní VPN server. Využijte návodu pro připojení k fakultní VPN.

Dále otevřeme Finder a v menu zvolíme Go → Connect to Server… (⌘K) Do adresy zadáme smb://storage-inf.inf.upol.cz a klikneme na Connect.

Connect to server osx.png

Na dalším okně si vybereme, ke kterému svazku se chceme přihlásit (nejspíš vyuka) a klikneme na OK.

Select volume osx.png

Finder otevře okno se soubory, zástupce pak můžeme najít v levém sloupečku v části Shared.

Storage-inf osx finder.png

SFTP/SCP phoenix.inf.upol.cz

Windows 7

Před prvním připojením je potřeba nechat si ke svému linuxovému účtu (jiný účet než v Active Directory na Windows, viz Uživatelský účet) vygenerovat heslo.


Je třeba mít nějaký software, který dokáže navázat připojení skrze SFTP/SCP protokol. Ideální je například WinSCP, který je navíc zdarma.

Zvolte Nový, přenosový protokol zvolte SFTP, hostitel phoenix.inf.upol.cz, port 22.

Jako jméno uživatele je třeba zadat řetězec ve tvaru <login>

Tedy například abcdef00 Heslo byste měli znát.

Sftp-phoenix-windows.png


Poté nastavení uložte.

Debian GNU/Linux 6

Návod budu ukazovat pod operačním systémem Debian 6.0.1 Squeeze, u ostatních linuxových distribucí by měl být postup velice podobný.


Před prvním připojením je potřeba nechat si ke svému linuxovému účtu (jiný účet než v Active Directory na Windows, viz Uživatelský účet) vygenerovat heslo.


Vybereme možnost Místa - Připojit se k serveru...

Pripojit-k-serveru.png


Vyskočí nové okno, kde vybereme Typ služby: SSH, Server: phoenix.inf.upol.cz a Uživatelské jméno: login

Sftp-phoenix.png


V dalším kroku zadáme heslo pro přihlášení a jsme tam.

Na ploše se nám objeví zástupce tohoto připojení.

Slozka-sftp-phoenix.png


Pokud se chceme odpojit, klikneme pravým tlačítkem na myši a vybereme Odpojit.

OS X

Před prvním připojením je potřeba nechat si ke svému linuxovému účtu (jiný účet než v Active Directory na Windows, viz Uživatelský účet) vygenerovat heslo.


Nejjednodušší je použít nějakého exerního SFTP klienta, například Cyberkačenu. Po spuštění Cyberkačeny klikněte na Open connection, v select boxu zvolte SFTP, Server: phoenix.inf.upol.cz, Username: váš login, Password: vaše heslo. Klikněte na connect.

Sftp cyberkacena.png