Uživatelský účet

Z Wiki Katedry informatiky UPOL
Přejít na: navigace, hledání

Každý student má automaticky založený účet ve fakutlní Active Directory nejpozději do 24 hodin od vytvoření účtu do Portálu.

Přihlašovací jméno je stejné jako do Portálu, výchozí heslo je celé rodné číslo bez lomítka. Je důrazně doporučeno heslo změnit při nejbližší příležitosti!

U uživatelského účtu nejsou nastaveny žádné požadavky na tvar nebo délku hesla, stejně tak není nastavena ani platnost hesla. Z bezpečnostních důvodů je ale doporučeno volit netriviální neslovníkové heslo, heslo pravidelně měnit a nikomu své přístupové údaje nesdělovat.

Po pěti špatných pokusech o přihlášení je účet na 30 minut zablokován. Odblokování účtu zajistí Ing. Adéla Mayerová, případně se účet odblokuje po 30 minutách sám.

Po ukončení studia je automaticky účet deaktivován.

Každý student má k dispozici 5 GB prostoru pro svá data. Do tohoto limitu se započítávají všechna data, u kterých je účet studenta uveden jako vlastník. Nezáleží tedy na umístění dat, ale na uvedeném vlastníkovi.

U účtu jsou složky AppData, Dokumenty, Hledání, Kontakty, Nabídka Start, Oblíbené položky, Odkazy, Plocha, Stažené soubory, Uložené hry, Hudba, Obrázky a Videa přesměrovány na server storage-inf do domovského adresáře účtu. Obsah všech těchto složek je tedy synchronizovaný a dostupný odkudkoliv ze sítě.

Studenti mohou kopírovat data i do cizího kořenového adresáře. Do dalších adresářů již nemají žádný přístup. Data, která zapíšete do cizího adresáře, se započítávají do Vašeho limitu 5 GB, viz předchozí informace o datovém prostoru.

Při prvním přihlášení na počítač s OS Windows dojde k automatickému vytvoření uživatelské složky.

Uživatelské účty studentů mají omezená práva. Nemůžete například instalovat žádné aplikace, zapisovat do některých umístění v systému nebo měnit systémová nastavení.

Každý student má dostupných několik síťových jednotek, ke kterým může přistupovat i mimo síť univerzity, viz článek Univerzitní síť a naše data.

Uživatelský účet je celofakultní a je možné se pomocí něj přihlašovat i na počítače na jiných katedrách v rámci Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.

Pokud uživatel zapomene své heslo, musí kontaktovat Ing. Adélu Mayerovou, která mu heslo může změnit.


Pro přihlášení na linuxové stroje se používá vlastní linuxový účet, který není stejný jako účet v Active Directory, viz výše. Všechny účty na linuxové části sítě (Debian GNU/Linux na učebně 5.003 i linuxové servery) mají vygenerované heslo, které studentům po začátku semestru přijde na jejich univerzitní e-mail. Pokud heslo zapomenete, správce sítě Vám na požádání může vygenerovat nové. Před prvním přihlášením na počítačové učebně je nutné se nejdříve přihlásit vzdáleně na server phoenix, aby se vytvořil domovský adresář uživatele. Až poté je možné se přihlásit na linux na učebně 5.003.

Data vytvořená na linuxových strojích se ukládají na server phoenix.inf.upol.cz, viz Univerzitní síť a naše data.


Práce v počítačové síti se řídí směrnicí rektora, Pravidly pro práci v lokální síti Katedry informatiky a Provozním řádem počítačových učeben Katedry informatiky. Každý student je zodpověný za svůj účet. Porušení těchto pravidel a směrnice rektora může být postihováno.