Přístup k emailu

Z Wiki Katedry informatiky UPOL
Přejít na: navigace, hledání

Studentům prvních ročníků všech forem studia se generuje e-mailová adresa automaticky a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy pracovnice studijního oddělení zavede údaje o novém studentovi do STAGu.

Tvar studentské e-mailové adresy je odvozený od jména a příjmení a na konci je doplněný pořadovým číslem (to proto, že např. jméno Jana Novotná se vyskytuje na UP čtyřikrát). Student Karel Malina bude mít oficiální e-mail ve tvaru karel.malina01@upol.cz.


ObrazekKontakty.jpg


Co je potřeba vědět pro začátek?

Přihlašovacím loginem k e-mailové poště je portálové ID, které lze také najít na v kontaktech (https://portal.upol.cz - Hlavní nabídka - Kontakty).

Zaváděcím heslem pro přístup k e-mailové poště je studentovo rodné číslo (bez pomlček a lomítek). Změnu hesla je možné provést na stránkách https://portal.upol.cz, kde po přihlášení do zabezpečené části najdete odkaz Hlavní nabídka – Upravit můj profil – Změna hesla pro poštovní účet.

Změnou hesla do portálu se automaticky změní i heslo k e-mailu!


Při prvním přihlášení si uživatel nastavuje jazyk aplikace a časové pásmo (+1 hodina Praha, Budapešť, Bratislava), další nastavení pro běžné užívání již není nutné – uživatel má odesílací adresu již vyplněnou a poštu může okamžitě používat k příjmu a odesílání zpráv.

Nápověda pro práci společně s přehledem funkcí je integrována přímo do tohoto rozhraní a je k dispozici po přihlášení. V případě problémů je možno kontaktovat helpdesk e-mailem na adrese stag-help@upol.cz nebo přímo na čísle 585 631 842 v pracovní dny v době od 9:00 - 15:00 hod.

Adresa portalLogin@upol.cz, tedy například beralu00@upol.cz NENÍ existující adresou pro e-mail a na tuto adresu tedy NELZE posílat poštu! portalLogin@upol.cz je pouze přihlašovací jméno do e-mailu, e-mailová adresa studentů má tvar jmeno.prijmeniXX@upol.cz.

Přístup k e-mailové poště

K univerzitní poště můžete přistupovat přes webové rozhraní – https://outlook.com/upol.cz.

Přihlašovací jméno: PortalID@upol.cz (např. pokud je PortalID abcdef00, přihlašovací jméno bude abcdef00@upol.cz)

Heslo: stejné jako do portálu (pokud jste si nenastavili jiné heslo pro poštovní účet)

StudentMail1.png


Pokud přihlášení nefunguje, přihlaste se do Portálu, nastavte si nové heslo a přihlášení do pošty opakujte s tímto heslem.

Nastavení přeposílání (forwardu)

Univerzitní poštu si můžete nechat přeposílat na jinou e-mailovou adresu. Přeposílání se nastavuje prostřednictvím webového rozhraní https://outlook.com/upol.cz. Přeposílání lze nastavit přes odkaz Možnosti – Zobrazit všechny možnosti – Předávat dál Vaše e-maily.

Nastavení přístupu z poštovních klientů

E-mail podporuje připojení standardním Exchange protokolem, který je výchozí a doporučený pro poštovní klienty s podporou Exchange. Tento protokol umožňuje synchronizaci nejen e-mailů, ale i kalendáře, úkolů a kontaktů. Pokud Váš poštovní klient protokol Exchange nepodporuje, alternativou je zabezpečený IMAP a SMTP, případně Exchange ActiveSync (EAS) pro mobilní klienty.

Pro připojení k e-mailu není potřeba VPN ani být součástí univerzitní sítě. Tento přístup je možný odkudkoliv a je plně zabezpečený.


Outlook 2016

Při připojení pomocí protokolu Exchange není potřeba definovat adresy poštovních serverů, vše by mělo proběhnout automaticky.

V Outlooku vybereme Soubor - Přidat účet.

1.png

2.png

Necháme zaškrtnuté E-mailový účet, vyplníme požadované informace (e-mail ve tvaru jmeno.prijmeniXX@upol.cz a heslo jako do univerzitní pošty) a klikneme na Další.

3.png


Proběhne automatická detekce nastavení poštovního účtu a budeme vyzvání k zadání přihlašovacích údajů. Přihlašovací jméno je stejné jako do Portálu s uvedením @upol.cz, heslo jako do univerzitní pošty a potvrdíme.

4.png


Mělo by dojít k úspěšnému dokončení automatické konfigurace.

5.png


Pro dokončení nastavení je potřeba poštovního klienta vypnout a znovu zapnout. Po prvním spuštění se může objevit ještě jeden požadavek na zadání přihlašovacích údajů. Opět tedy zadáme přihlašovací jméno jako do Portálu se zadáním domény @upol.cz a heslo k poštovnímu účtu.

Outlook 2013

Při připojení pomocí protokolu Exchange není potřeba definovat adresy poštovních serverů, vše by mělo proběhnout automaticky.

V Outlooku vybereme Soubor - Přidat účet.

Mail-studenti-1.png

Mail-studenti-2.png


Necháme zaškrtnuté E-mailový účet, vyplníme požadované informace (e-mail ve tvaru jmeno.prijmeniXX@upol.cz a heslo jako do univerzitní pošty) a klikneme na Další.

Mail-studenti-3.png


Proběhne automatická detekce nastavení poštovního účtu a budeme vyzvání k zadání přihlašovacích údajů. Přihlašovací jméno je stejné jako do Portálu s uvedením @upol.cz, heslo jako do univerzitní pošty a potvrdíme.

Mail-studenti-4.png


Mělo by dojít k úspěšnému dokončení automatické konfigurace.

Mail-studenti-5.png


Pro dokončení nastavení je potřeba poštovního klienta vypnout a znovu zapnout. Po prvním spuštění se může objevit ještě jeden požadavek na zadání přihlašovacích údajů. Opět tedy zadáme přihlašovací jméno jako do Portálu se zadáním domény @upol.cz a heslo k poštovnímu účtu.

Mail-studenti-6.png


Pošta ve Windows 10

Integrovaná aplikace Pošta ve Windows 10 umí nativně Exchange protokol, takže nastavení a používání je velmi jednoduché, podobně jako v případě Outlook 2013.

Otevřeme si aplikaci Pošta a pokud spuštíme klienta poprvé, klikneme na Začít.

Posta1.png


Na další straně dialogu klikneme na Přidat účet.

Posta2.png


V novém okně vybereme Exchange.

Posta3.png


Zadáme univerzitní e-mailovou adresu ve tvaru jmeno.prijmeniXX@upol.cz.

Posta4.png


Protože přihlašovací jméno je jiné než e-mailová adresa, v novém okně doplníme následující údaje:

E-mailová adresa: univerzitní e-mail ve tvaru jmeno.prijmeniXX@upol.cz

Heslo: heslo k univerzitní poště

Uživatelské jméno: portalLogin@upol.cz

Doména: necháme prázdné

Posta5.png


Klikneme na Přihlásit se a to je vše :-)

Pošta ve Windows 8/8.1

Integrovaná aplikace Pošta ve Windows 8/8.1 umí nativně Exchange protokol, takže nastavení a používání je velmi jednoduché, podobně jako v případě Outlook 2013.

Otevřeme si aplikaci Pošta, v panelu nastavení vybereme Účty - Přidat účet a vybereme Exchange.

W8-mail-1.png


V novém dialogu klikneme na Zobrazit víc podrobností a vyplníme:

E-mailová adresa: univerzitní e-mail ve tvaru jmeno.prijmeniXX@upol.cz

Adresa serveru: outlook.office365.com

Doména: necháme prázdné

Uživatelské jméno: portalLogin@upol.cz

Heslo: heslo k univerzitní poště

W8-mail-2.png


Klikneme na připojit a to je vše :-)

Mozilla Thunderbird

V pravém horním rohu klikneme na ikonu nastavení a vybereme Možnosti - Nastavení účtu.

Mail-studenti-tb-1.png


V novém okně vybereme Akce účtu - Přidat poštovní účet.

Mail-studenti-tb-2.png


V novém okně vyplníme požadované údaje a klikneme na Pokračovat. E-mailová adresa je ve tvaru jmeno.prijmeniXX@upol.cz a heslo pro poštovní účet.

Mail-studenti-tb-3.png


Thunderbird se pokusí automaticky detekovat potřebná nastavení, což bude neúspěšné a dojde k detekci chybných nastavení. Proto je potřeba ručně nastavit správné údaje kliknutím na Ruční nastavení.

Mail-studenti-tb-4.png


Adresa IMAP serveru je outlook.office365.com, port 993 a SSL/TLS. Adresa SMTP je smtp.office365.com, port 587 a STARTTLS. Uživatelské jméno je jako do Portálu se zadáním domény @upol.cz. Autentizace je u SMTP i IMAP nastavena na Heslo, zabezpečený přenos. Klikneme na Hotovo a OK.

Mail-studenti-tb-5.png

OS X

TODO


Další informace

Pokud chcete použít přístup pomocí IMAP/SMTP, použijte následující údaje:

Typ účtu: IMAP

Server příchozí pošty: outlook.office365.com

Server pro odchozí poštu (SMTP): smtp.office365.com

Přihlašovací jméno: PortalID@upol.cz

Heslo: Heslo pro pro přístup k e-mailu

Port serveru pro příchozí poštu: 993

Šifrování příchozí pošty: SSL

Port serveru pro odchozí poštu: 587

Šifrování odchozí pošty: TLS


Veškeré informace a postupy o používání Office 365 jsou dostupné z nového prostředí po kliknutí na ikonu „?“ vpravo nahoře ve webovém rozhraní e-mailu.

Zdroj: